Min Sky: Få mer ut av mobilbildene dine! (2024)

Det beste kameraet er det du alltid har med deg, sies det ... og det er jo kjapt mobilen. Da er det heller ikke rart om den raskt fyller seg opp med bilder av stort og smått.

Å ha med seg disse øyeblikkene overalt, rett i lomma, er helt fantastisk. Men også litt skummelt: For hva skjer om du mister mobilen?

Med Min Sky trenger ikke det være noe krise – ettersom alt er trygt lagret i skyen.

Visste du at appen også kan by på mye mer enn trygg lagring, for deg som vil ha mest mulig ut av bildene dine?

I denne artikkelen ser vi nærmere på alle mulighetene du har med Min Sky ... kanskje blir du litt inspirert?

Min Sky: Få mer ut av mobilbildene dine! (1)

Dette er Min Sky:

Min Sky er skytjeneste, men også en app for mobilen din. Med denne kan du enkelt laste opp bilder og videoen til skyen ... eller du kan få appen til å gjøre dette automatisk. Som privat mobilabonnent hos Telenor har du ubegrenset lagring inkludert i abonnementet ditt!

Du kan også redigere bildene dine rett i skyen, lage private fotoalbum som kan deles med venner og familie – og mer til.

Kom i gang med Min Sky – last ned appen til iOS eller Android.

Først av alt: Last opp bildene dine til skyen

Det er svært enkelt å ta en backup av bilder og videoer til skyen, enten du vil gjøre det manuelt eller la Min Sky sørge for en automatisk opplasting.

Alle stegene finner du i denne artikkelen, eller du kan se hvordan du går frem i videoen her.

Visste du ...?

Bildene du laster opp til Min Sky lagres alltid i full oppløsning, i motsetning til mange andre tjenester. Dette kan ha mye å si om du etterhvert vil fremkalle bildene dine, slik at de ser best mulig ut også på papir!

Del bilder med hvem du vil

Det er ikke alltid du har lyst til å dele alle bilder på sosiale medier for at andre skal få se dem, for eksempel private bilder fra et bryllup. I Min Sky er det veldig enkelt å samle bilder i egne albumer, som deretter kan deles enkelt og direkte med familie og venner.

Les hvordan du går frem i denne artikkelen!

Min Sky: Få mer ut av mobilbildene dine! (2)

Visste du ...?

Alle bildene du laster opp i skyen er i utgangspunktet private, inntil du eventuelt velger å dele dem. Både du og de du deler med kan da se og laste ned bildene via Min Sky-appen, eller direkte i en nettleser på PC eller nettbrett via Min Sky-webportalen. Logg inn med din e-post og passord, og du får tilgang på alle bilder og mapper akkurat som på iPhone, iPad og Android.

Rediger bildene rett i skyen

Det er overraskende mye du kan gjøre med også bildene etter at det er tatt. En stor fordel med Min Sky, er at du har mange muligheter til å redigere bildene dine, også mens de ligger trygt lagret i skyen. Kanskje et av de spennende filtrene kan gjøre susen?

Få oversikt over alle mulighetene i denne saken!

Min Sky: Få mer ut av mobilbildene dine! (3)

Visste du ...?

Etterhvert som Min Sky fyller seg opp med bilder og videoer, er det heldigvis lett å finne fram. Med det smarte søket kan du søke på både personer og steder, og favorittmarkeringer av bilder på mobilen kan også bli med opp i skyen. Drar du vil venstre på skjermen i Bilder-fanen i appen, kan du også raskt scrolle gjennom måneder og år!

Rydd plass på mobilen

Om du opplever at det begynner å bli fullt på mobilen, er du ikke alene: Mange bilder og videoer tar etterhvert også opp mye lagringsplass. Ekstra ille er det om det er så fullt at du ikke får tatt nye bilder! I Min Sky-appen kan du lett frigjøre plass på mobilen ved å fjerne duplikater av bilder og videoer som allerede er lagret i skyen.

Les hvordan du frigjør plass i denne artikkelen.

Min Sky: Få mer ut av mobilbildene dine! (4)

Visste du ...?

Det at du som mobilkunde i Telenor har ubegrenset lagring i Min Sky, betyr nettopp det: Her blir det aldri fullt, i motsetning til på mobilen din. Det betyr at du også kan laste opp bilder fra et nettbrett eller en PC! At bildene ligger i skyen betyr samtidig at du kan se dem på tvers av alle enhetene dine, og laste ned igjen der du vil.

Min Sky: Få mer ut av mobilbildene dine! (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated:

Views: 6564

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.